Formularer

For den bedste håndtering af jeres data

Vi modtaget ofte henvendelser, der vedrører oprettelse af nyansatte, nedlæggelser af tidligere ansatte og ændringer i forhold vedr. nuværende ansatte. Og mange andre lignende infrastrukturelle ændringer.

Især to spørgsmål melder sig for supporterne:

 1. Er den der henvender sig autoriseret af virksomheden?
 2. Er der taget stilling til alle spørgsmålene?

Når man ansætter eller afskediger en person, griber det ind i virksomhedens infrastruktur, og der er en del at tage stilling til, som man let overser i farten.

Det kan forekomme enkelt at bede om at en medarbejders mailkonto nedlægges. Vores ubesvarede spørgsmål er bare ofte: Hvornår skal det ske? Skal alt slettes? Skal data overføres til en anden? Skal backup slettes.

Noget lignende gælder ved oprettelser og ændringen: Hvornår? Hvad skal vedkommende have adgang til? Hvilke licenser skal tildeles?

Af disse grunde er du blevet sendt videre til denne side. Vi stiller de relevante spørgsmål gennem formularerne, og du besvarer dem så godt som muligt. Både du og vi får dermed dokumenteret anmodningen, og vi gemmer dokumentationen, så længe der eksisterer et kundeforhold.

Spørgsmålene er ikke altid fyldestgørende for formålet, men så er der plads i kommentarfeltet. Og hvis ikke – ja så skriv til os på it-support@simplesolution.dk eller ring på 70201082.

Bemærk: Vi tilstræber altid hurtig håndtering, og om muligt fra dag til dag. Men visse processer kan være tidskrævende, og for at sikre rettidig håndtering, opfordrer vi til at man henvender sig i god tid.

Hvad skal du?

Oprettelse af:

 • Brugerkonto (onboarding). Oprettelse af en personlig konto til nye medarbejdere. Kontoen kan give adgang til mail og/eller data.
  Oprettelse af brugerkonto.
 • Delt postkasse. En delt postkasse indeholder en postkasse og en kalender. Denne løsning anbefaler vi når der f.eks. er flere brugere der skal have adgang til postkassen, typisk når postkassen er upersonlig (post@, info@, foyer@ gdpr@ job@).
  Oprettelse af delt postkasse.

Ændringer af:

 • En brugers rettigheder.
  Når en eksisterende medarbejder skal have tilføjet eller fjernet adgang til data, herunder adgang til andre postkasser, kan du bruge denne formular.
  Ændring af brugeres rettigheder.

Nedlæggelser af:

 • Brugerkonto (offboarding) og delte postkasser.
  Nedlæggelse af en personlig konto for ophørte medarbejdere. Kontoen kan give adgang til mail og/eller data, og du skal her forholde dig til, hvad der skal ske med disse.
  Nedlæggelse af brugerkonto.

Fuldmagt

Visse anmodninger forudsætter at man har en fuldmagt fra virksomheden. Det er virksomhedens ledelse, der udsteder denne. Fuldmagten giver adgang til oprettelse, nedlæggelse og ændring af brugernes adgangsforhold og andre infrastrukturelle forhold i virksomheden. Undtaget herfra er adgang til overordnedes data, medmindre dette er aftalt og beskrevet.
Fuldmagt til at administrere IT-driften.