“Genbrug” af personoplysninger

Af Sascha Hegner Specht

Må du genbruge personoplysninger du har fået ved et salg til markedsføring og må du arkivere deltagerlister fra workshops o.lign. i tilfælde af at du afholder en workshop igen?

Opsummering

Du må gerne henvende dig til tidligere kunder med lignende egne produkter uden samtykke, men kun når der er tale om et egentligt salg og kunden skal være oplyst om det.
Du må ikke opbevare personoplysninger (f.eks. deltagerlister) længere end nødvendigt uden samtykke.

Den ”nemme” markedsføring med brug af personoplysninger

Det er oplagt at tage fat på kunder der allerede har været i ens ”butik”, når man skal markedsføre nye produkter. Men da oplysningerne er personoplysninger, må man lige forholde sig til GDPR inden man kaster sig over tasterne eller telefonen og henvender sig til tidligere kunder.

Det er dog ikke kun GDPR man skal forholde sig til for at være sikker på at overholde loven. Vi er også nødt til lige at kigge nærmere på markedsføringsloven og på e-databeskyttelsesdirektivet som handler om al elektronisk kommunikation.

Det siger markedsføringsloven

Markedsføringsloven sætter en række bestemmelser for hvordan og hvornår du må markedsføre produkter til en forbruger. Vi vil her kigge nærmere på §10 stk. 1: ”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket”.

Her bestemmes det altså at man ikke må rette henvendelse til forbrugeren uden forudgående samtykke. MEN stk. 2 er vores redning: ” Stk. 2. En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.”

Her er altså vores mulighed (jf. markedsføringsloven) for at markedsføre tilsvarende, egne, produkter til en kunde – så længe modtageren let og uden omkostninger kan frabede sig fremtidige henvendelser.
Dog skal kunden ved afgivelsen af mailadressen, være oplyst om at mailadressen vil blive brugt til at sende reklamemails og kunden skal samtidig have mulighed for at frabede sig dette.

Bemærk at i forbrugerombudsmandens vejledning står der, at et felt godt må være forhåndsmarkeret. Dette er dog modstridende med forordningen. I betragtning 32 i forordningen står der at “…forudafkrydsede felter eller inaktivitet bør derfor ikke udgøre samtykke”.

Bemærk også at der her, kun er tale om elektronisk post, altså e-mail, SMS, messenger etc. Du kan derfor ikke bruge denne mulighed ved snail-mail eller telefonopkald.

Det siger Persondataforordningen (GDPR)

De oplysninger der er indsamlet i forbindelse med salget skal ”være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles (”dataminimering”)”, GDPR artikel 5 stk. 1, litra c.
De informationer du har indsamlet ved det oprindelige køb må altså ikke være irrelevante i forhold til formålet for indsamlingen. Er det f.eks. en billet kunder køber, så er vedkommendes postadresse umiddelbart irrelevant for købet, med mindre kunden har valgt at billetterne skal sendes med posten.

Henvendelsen til en eksisterende kunde med henblik på re-marketing, vil for private virksomheder være i den erhvervsdrivendes legitime interesse; ”behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige elle en tredjemand kan forfølge en legitim interesse…” GDPR, artikel 6, stk. 1 litra f.
Så forordningen understøtter altså muligheden for at kontakte tidligere og nuværende kunder.

Det skal have kostet

Muligheden for at markedsføre lignende produkter til en kunde, kan der kun gøres brug af ved et egentligt salg. Hvis det er gratis arrangementer, f.eks. en workshop, en forpremiere eller deltagelse i en festival, så kræver henvendelsen samtykke fra modtageren til behandlingen.

Hold linjen ”varm”

Det kan generelt anbefales ikke at vente for lang tid med at gøre brug af den elektroniske adresse. Der er umiddelbart ingen klare retningslinjer eller regler for hvornår man skal have kontaktet kunden, men vej kontakten til modtageren op imod hvilke slags produkter i vil oplyse modtageren om; Er det f.eks. et arrangement der kun er der hvert andet år, så er det nok ok at sende en mail med info om kommende arrangement. Men er det en gammel liste der ”pludselig” er dukket op efter flere år i gemmerne og I har afholdt flere lignende arrangementer i mellemtiden, så lad være med at bruge dem.

Må man arkivere personoplysninger?

Det kan være rart at gemme deltagerlister på f.eks. afholdte workshops eller invitationer til forskellige event. Men nej, der er umiddelbart desværre ingen mulighed for at gemme listerne uden de registreredes samtykke til opbevaringen. Dette gælder dog kun for gratis arrangementer!
Der kan dog være andre lovgivninger der gør det muligt, men vi anbefaler at søge juridisk bistand for at sikre overholdelse af reglerne.

Kilder og links: