Hvad kan vi bidrage med?

Vi kommer ikke udenom det: Persondataforordningen (GDPR) vedrører os alle og er her for at blive. Alle virksomheder, foreninger, organisationer (alle med et cvr-nummer) skal leve op til forordningen. Især hvis I har med personoplysninger at gøre. Og det har rigtig mange – måske egentlig uden at tænke over det. For mange er det en uoverkommelig ting at overskue. Vi hos Simple Solution IT kan hjælpe dig med at overskue det.


Under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om nødvendigt revideres og ajourføres.

(Artikel 24 stk. 1 i GDPR forordningen)

I forbindelse med GDPR snakker man om at være “compliant”, altså at man som virksomhed lever op til forordningen – hele tiden. At være “compliant” er ikke noget man kan blive én gang og så er man dét. Det kræver løbende opfølgning og revidering.

GDPR rapport

Det først er at overskue hvor man skal sætte ind. Det kan være uoverskueligt nok at finde ud af hvor man skal starte. Vi tilbyder at udarbejde en GDPR-rapport der giver dig et overblik over hvad I mangler at udarbejde, hvor der evt. mangler etablering af ekstra sikkerhedsforanstaltninger og hvor der evt. kan optimeres arbejdsgange – også til fordel for jeres organisation.

GDPR-rapporten vi udarbejder er ikke lovpligtig, men den kan hjælpe dig på vej til at blive “compliant”.
Vi kigger på det I evt. allerede har udarbejdet, interviewer relevante personer om arbejdsgangene i jeres organisation og på baggrund af det, får I en rapport med en step-by-step guide til hvad I skal gøre videre i jeres arbejde med GDPR.
Ring til os for at få pris på en sådan rapport.

Artikler der kan hjælpe dig på vej

Simple Solution IT har også udarbejdet en række artikler der kan hjælpe dig på vej i arbejdet med GDPR.
Start f.eks. med at læse denne tjekliste til hvad du skal have udarbejdet for at være compliant.

Om GDPR-konsulenten hos Simple Solution IT

Sascha Hegner Specht, GDPR-konsulent hos Simple Solution IT, har en baggrund som producent og administrativ leder i kulturbranchen, og har dermed et indgående kendskab til driften af især små og mellemstore virksomheder – og for at ikke 2 steder er ens.
Hun har senest taget en uddannelse i ”Plesner certifikat i persondataret” og har desuden diplom i informationssikkerhed “ISO/IEC27001”. Hun har derfor indgående kendskab til forordningen og forståelse for den praktiske hverdag i organisationen.

Konsulenten arbejder selvfølgelig tæt sammen med de andre medarbejdere på Simple Solution IT om jeres IT-sikkerhed.