DIN EGEN IT-AFDELING. BARE BEDRE.

Serviceaftale med Simple Solution IT

= Outsourcing
En serviceaftale med SIMPLE SOLUTION IT er en aftale om outsourcing af IT-driften. Den indebærer således, at du helt eller delvist overlader ansvaret for IT-driften til os, og væk fra virksomheden. SIMPLE SOLUTION IT er dermed den IT-medarbejder som du ikke behøver at ansætte, som altid står til rådighed, som aldrig bliver syg og som aldrig holder ferie. Vi holder hus med dit IT-udstyr i bred forstand, og står til rådighed for dig og dine medarbejdere når der arbejdes

= Skræddersyede pakkeløsninger
En serviceaftale består grundlæggende af en basispakke, et antal brugerpakker, samt andre relevante pakker.

Disse udgør tilsammen den serviceaftale, der passer til dine behov. Serviceaftalen er dynamisk, og tilpasses løbende de faktiske forhold efter aftale. Se også ”Pakkerne”.

= Samarbejde
En serviceaftale er også en samarbejdsaftale. Vi løser ikke bare opgaverne for dig, men sammen med dig. Du kender behovene. Vi kender mulighederne. Sammen finder vi den rigtige løsning.

= Service
Vi tilbyder fuld support på det meste og dertil fri service på det udstyr som dit arbejde afhænger af. Dermed dækker og sikrer vi den daglige nødvendige drift, og hjælper med alt det andet.

= Forudsigelige budgetter
Du sikrer din virksomheds drift med et forudsigeligt driftsbudget, og du bestemmer selv, hvornår du er klar til at investere yderligere.

Det formelle

Enkelt og overskueligt
Det er ikke nogen omstændelig affære at indgå en serviceaftale med SIMPLE SOLUTION IT. Ordrebekræftelser og kvartalsregninger dokumenterer løbende aftalens indhold, herunder en altid opdateret oversigt over de aftalte pakker. Pakkerne og aftalen er beskrevet i både en kort form på regningen.

Kort binding
Så længe du anerkender, at vi har et samarbejde, fremsender vi regninger for et kvartal af gangen. En
serviceaftale kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af det efterfølgende kvartal.

GDPR
EU’s databeskyttelsesforordning trådte i kraft 25. maj 2018. SIMPLE SOLUTION IT har udarbejdet en
databehandleraftale, der er dækkende for de samarbejdsaftaler man indgår med SIMPLE SOLUTION IT.

Pakkerne på regningen

Basispakken
Varenummer MCOSAABAS
Basispakken danner grundlaget for hele den samlede serviceaftale. Den omfatter de administrative opgaver som kortlægning af virksomhedens infrastruktur, registreringer af IT-udstyr, logning og historik, kontakt til udbydere, servicepartnere og relevante leverandører. Vi håndterer logistikken på dine vegne, når opgaver skal løses. Vi fejlfinder og yder driftsmæssig support på den grundlæggende infrastruktur, herunder
internetforbindelse, routere, firewalls, switche, kablet- og trådløst netværk, printere og kopimaskiner mv.


Brugerpakke
Varenummer MCOSABBRU
Brugerpakker supplerer basispakken, og målretter sig de enkelte brugere. Den dækker fri service på brugerens primære computer, og fuld support til brugeren og dennes IT-udstyr over en bred kam (computer, tablets, mobiltelefoner, printere, scannere, kameraer osv.).


Computerpakke
Varenummer MCOSABCOM
Hvis en bruger har flere computere, som skal være dækket af fri service, kan man tilvælge denne pakke.
Brugerens primære computer er dækket af brugerpakken.


Serverpakke
Varenummer MCOSACSRV
Serveren er omdrejningspunktet for virksomheden, og kræver særlig opmærksomhed. Vi udfører løbende sundhedstjek, opdateringer, backup og sikkerhedstjek, og sikrer højeste prioritet og lavest muligt nede-tid ved fejl. Servere omfatter i denne sammenhæng såvel fysiske som virtuelle servere og lignende storage-enheder, og såvel lokale som cloudede løsninger.


Netværkspakke
Varenummer MCOSADNET
Netværkspakken er til ekstra netværk, hvis man fx har flere adresser, et gæstenetværk eller
konferencenetværk. Husets primære netværk er allerede omfattet af basispakken.


Andre aftaler?
Vi tilstræber at serviceaftalen er enkel og at indholdet er ens for alle vore kunder. Måske har du særlige behov, som vi ikke kender? Særligt udstyr til særlige formål eller andre behov, der ikke er fuldt dækket af ovenstående pakker. Vi vurderer sammen mulighederne, og finder en løsning der giver mening for alle. Den indgåede aftale med dens pakker, tilvalg, afvigelser og betingelser fremgår altid af ordrebekræftelserne og den løbende
fakturering.

Sådan arbejder vi:

Løbende registrering
SIMPLE SOLUTION IT registrerer og opdaterer alle relevante informationer om jeres IT setup, såvel generelt for huset, som for de enkelte medarbejdere og deres udstyr. Vi logfører alle supportopgaver, og sikrer dermed at vi altid kan dokumentere virksomhedens udstyr. Vi sender rutinemæssigt eller på forespørgsel oversigter til vores kontaktperson hos kunden, og bruger disse aktivt til at afstemme aftalen løbende.

Hurtig support
SIMPLE SOLUTION IT står til rådighed dagligt på telefonen fra klokken 8.30 til 16.30, og besvarer henvendelser på it-support@simplesolution.dk, som vi læser løbende dagen igennem. Telefoniske henvendelser prioriteres over e-mail. Skulle der være problemer vi ikke kan løse over telefon, fjernsupport eller mail, hjælper vi dig med at finde den bedste løsning så hurtigt som muligt. Kontakt os på tlf. nr. 70 20 10 82′


Udrykning
Opstår der problemer, der ikke kan løses over telefonen eller med fjernadgang, tilbyder vi hurtige løsninger, og låner dig fx en computer hvis din egen ikke virker. Vi gør alt hvad vi kan for at sikre dig, at du kan arbejde videre med det du er i gang med. Besøg hos fysisk hos jer, faktureres på medgået tid.


Vagttelefon
Efter klokken 16.30 og i weekender bemander vi vagttelefonen, hvor du kan få hjælp ved akut opståede, fatale og uopsættelige problemer. I tilfælde af oversvømmelser, brand eller anden afgørende og akut fejl på vitalt udstyr, rykker vi ud til dig så hurtigt som muligt. Brug af vagtordning faktureres på medgået tid.

Sikkerhed og backup
Vi sikrer, at alle tilbydes backup, og at der er taget stilling til måden, den udføres på. Vi tilser, at
backuprutinerne fungerer efter hensigten, dels på daglig basis (servere). Vi vejleder også brugerne i selv at holde øje med advarselstegnene.


Vi skræddersyr din IT-struktur, og sikrer din digitale udvikling
SIMPLE SOLUTION IT deltager aktivt i planlægningen af din IT-struktur, og bistår dig i at finde de rigtige
løsninger og samarbejdspartnere i forhold til telefoni, internet, kopimaskiner, billetsystemer, registreringssystemer, CRM-systemer, hjemmesider, hosting og meget mere. Vi tilbyder løbende rådgivning og sparring i forhold til udviklingen af web-platforme, samt optimering og udvikling af din digitale kommunikation.


Sikkerhed
Vi sørger for at sikkerheden er optimal, og hjælper med at organisere data og adgangskoder, således at ingen får uberettiget adgang til data. Vi refererer til ledelsen, når der er tvivl om adgangsforhold eller lignende.

Hvad er dækket og hvad er ikke dækket:

Formålet med serviceaftalen fra et økonomisk synspunkt er at sikre din virksomheds drift med et forudsigeligt budget, og lade dig selv bestemme, hvornår du er klar til at investere yderligere. SIMPLE SOLUTION IT’s ansvar er derfor at holde det dækkede udstyr vedlige, og at optimere og opdatere software så langt hen ad vejen som det er hensigtsmæssigt. Serviceaftalen dækker dette løbende vedligehold.

Når hardware eller software er udtjent, og ikke kan forsvares at fortsætte i driften, vil udskiftning være aktuel.

Du kan også have andre grunde til at ønske at opgradere dine løsninger. Serviceaftalen dækker diagnosticering, overblik over hardwarestatus, udredning af hvilke udskiftninger der skal til, samt rådgivning om de bedste og mest rentable løsninger for dig.

Udskiftning af udstyr samt afgørende opgraderinger og forandringer af din IT-struktur fakturerer vi ud over serviceaftalen med 1.000,- i timen. Vi vurderer og aftaler vores tidsforbrug på disse opgaver fra opgave til opgave.

Kan man bruge SIMPLE SOLUTION IT uden serviceaftale?

SIMPLE SOLUTION IT’s primære fokus er på de kunder, der har en serviceaftale. Vi påtager os gerne opgaver for kunder uden en serviceaftale, men betingelserne er blot ikke de samme. Alt faktureres pr. påbegyndt time, timeprisen er højere (pt. 1.300,- kr. mod 1.000,- kr. i timen + moms) og prioriteringen er lavere.

Simple Solution IT, 21.02.2023